BIM by Casalgrande Padana: innovative design

Jun 06 2024

Casalgrande Padana keramika je uvek nastojala da stupi u dogoročnu saradnju s arhitektama i dizajnerima iz celog sveta razumevajući njihove specifične zahteve i nudeći proizvode i alate koji bi ih zadovoljili. Zato je kompanija modele svojih proizvoda učinila dostupnim u BIM formatu, kako bi pružila podršku tokom procesa izgradnje i stvaranja.

Od danas možete da pronađete digitalne kopije ponude proizvoda Casalgrande Padana, poznatih kao BIM objekti, na vodećoj svetskoj platformi u ovom sektoru. To će arhitektama, inženjerima i dizajnerima olakšati pronalaženje, preuzimanje i upotrebu pločica od keramike Casalgrande Padana u svojim projektima od faze koncepta do faze upravljanja objektima, čineći proces dizajna funkcionalnim, brzim i efikasnim.

Proizvodi Casalgrande Padana dostupni su besplatno na četiri jezika (italijanski, engleski, francuski i nemački) za softver Revit, ArchiCAD i u IFC formatu.

ISTRAŽITE BIM FORMAT!

Šta je BIM objekat?

BIM (Building Information Modeling) objekat je 3D digitalni prikaz fizičkog objekta, upotpunjen svim specifičnim karakteristikama, od geometrije do energetskih vrednosti i sertifikata. Ovo omogućava arhitektama, inženjerima i dizajnerima da preuzmu predmete i brzo i lako ih koriste u sopstvenim projektima. Pametniji digitalni projekti i konstrukcije dovode do boljeg izbora projekata, smanjenja otpada, efikasnije logistike tokom procesa izgradnje i novog pristupa upravljanju informacijama koje se odnose na celokupan životni ciklus zgrada.

1