Rešenja

Istraživački centar Casalgrande Padana koristi svoje veliko iskustvo i specijalizovano znanje stečeno u 50 godina poslovanja i uspeha na međunarodnim tržištima. Centar je počeo da razvija proizvode i tehnička rešenja za posebne namene korišćenja, uključujući industrijsku upotrebu.

KONTAKT

1