Tactile keramika

Sistem TACTILE (patent br. 00237769) je poseban jezik, utisnut na pločice od finog porcelanskog kamena „GRANITOGRES“, sposoban da garantuje veću autonomiju i sigurnost slabovidih u kretanju.
Modularni elementi podne obloge artikulisani su u lako razumljive informativne kodove koji pružaju smernice i situaciona upozorenja kroz četiri različita kanala:

plantarni taktil
oseti ručni taktilni osećaj (kroz beli štap)
saslušanje
hromatski kontrast, ili, tačnije, osvetljenost (za slabovide)

Stvaranje sistema za promociju mobilnosti, prepoznavanjem mesta i izvora opasnosti od strane slabovidih, pravna je obaveza, kako se u članu ponavlja. 1 predsedničkog ukaza od 24. jula 1996. br. 503, koji bolje precizira ono što je već navedeno u „Okvirnom zakonu o invaliditetu“ od 5. februara 1992. godine. 104, koji se odnosi na uklanjanje arhitektonskih barijera.
TAKTILNI „veštački“ sistem vodiča dopunjuje i dopunjuje „prirodni“ sistem vodiča koji se sastoji od onih određenih konformacija mesta (zidovi, trotoari, ivičnjaci, žive ograde, cvetni kreveti, zvučni odjeci …) koji omogućavaju osobama sa oštećenim vidom da se orijentiše i da nastavi svoj pohod bez potrebe za drugim naznakama.

Preuzmi specifikacije

Preuzmi Tactile

Preuzmi tehničku dokumentaciju

KONTAKT

1