Zelena gradnja i Casalgrande Padana gres, porcelanska keramika

Jun 06 2024

Današnje zgrade imaju primarnu ulogu u blagostanju onih koji u njima žive. Zbog toga se arhitektonski projekti preduzimaju sa više svesti promovišući razvijenu, svesniju viziju savremenog života koja nadilazi puku konstrukciju.

Ideja da mesta u kojima živimo utiču na nas nije nova. U raspravi “O vodama, vazduhu i mestima“ Hipokrat je izjavio da je blagostanje ljudi usko povezano sa mestom u kojem žive. Feng šui praksa koja datira od pre pet hiljada godina zasniva se na protoku energije Či i suštinskoj harmoniji između sila univerzuma. U novije vreme postoje discipline kao Neuroarhitektura koje proučavaju kako mozak reaguje na boje, osvetljenje, proporcije i arhitektonsku psihologiju.

Američki ćelijski biolog Brus Lipton sproveo je istraživanje u epigenetici  koje je pokazalo da okolina može uticati na naš genetski izraz.  Postoji nevidljiva veza između ljudi i okoline. Prema ovoj novoj viziji dom nije samo zgrada opremljena predmetima, već je mesto koje vibrira sa onima koji u njemu žive.

1